Friday, 19/4/2024 | 8:33 UTC+2

Az árfolyam bemutatása

Az árfolyam tulajdonképpen két nagy csoportra osztható szét:

Valutaárfolyam:

Valamilyen külföldi pénznem egységének egy másik ország pénznemében meghatározott ára.

Devizaárfolyam:

Valamilyen péznemre vonatkozó deviza másik ország fizetőeszközében meghatározott ára.

A valuták és a devizák esetében az árfolyam és az ár egy piaci kategóriának számít, mely alapján a kereslet és a kínálat megfelelő módon tud kialakulni. Az értékarányokat tudják kifejezni hosszabb távon az árfolyamok, ugyanis a külföldi pénznemek vásárlóerő-arányát tükrözni tudják.

arfolyam-valutavalto-1

Egy külföldi pénznem árfolyamát befolyásolhatja több dolog is, mint például:

 • a külföldi pénznem konvertálhatósága és átválthatósága
 • egy adott ország devizagazdálkodási rendszere és gazdaságpolitikája
 • a kereslet és a kínálat a piacon
 • az országok között fennálló vásárlóerő-arányok

Az árfolyam olyan dolgok szerint is megállapítható, mint például a valutakosár, a vásárlóerő-tartalom, vagy éppen az aranytartalom. A valutakosár által a Nemzetközi Valutaalap elszámolási egységének árfolyamát tudják meghatározni. Hazánkban is a valutakosár szerint szoktak alakulni az árfolyam értékei. Ebben az ezredforduló előtt nagyrészt az euró, kisebb részt a dollár volt megtalálható. Az ezredforduló után azonban teljes mértékben az euró a meghatározó szempont az árfolyamok értékeinél.

A Gazdasági és Monetáris Unió kialakítását a Maastrichti Szerződésben fogalmazták meg az Európai Unió tagállamai, így egy közös pénznem bevezetéséről is dönteniük kellett, amely az euró lett. Ehhez természetesen külön intézményrendszer létrehozása is szüksége volt. Sokan természetesen egyáltalán nem értik még a mai napig sem, hogy miért olyan fontosak az árfolyam értékei az euró esetében. A közös pénznem először számlapénzként volt jelen a tagállamok között 1999 januárjától kezdve, de 2002 év elejétől már fizetőeszközként is megtalálható volt, így érméket és bankjegyeket kellett hozzá létrehozni. Az euró árfolyama rengeteg uniós tagállamnál fontos tényező, azonban Svédországban, az Egyesült Királyságban és Dániában nem, ugyanis ők nem csatlakoztak az euróövezethez tagként.

Az árfolyamok esetében a piaci árfolyam és hivatalos árfolyam fogalmakról is szót kell ejteni.

Piaci árfolyam: az árfolyam egy olyan értéke, amely a piacon alakul ki a kínálat és a kereslet hatására

Hivatalos árfolyam: az állam központilag megállapított árfolyam értéke

A piaci és a hivatalos árfolyam között megtalálható kapcsolat szerint többféle kategóriát is megtalálhatunk:

 • Rögzített, azaz fix: A kinyilvánított paritás környékén ingadozhat az árfolyam, egy előre megszabott sávon belül természetesen. Amennyiben kilépne a sávból, azt a jegybank megakadályozhatja, devizapiaci intervencióval, azaz a kereslet és a kínálat mesterséges befolyásolásával.
 • Kötött: Az árfolyam ezen típusát hatósági úton szokták rögzíteni. Ilyen esetetekben nem befolyásoló tényező a kereslet és a kínálat, ugyanis a belföldi árszínvonal és a külkereskedelmi egyensúly megtartása miatt hatósági úton szokták változtatni. Ez olyan országoknál jellemző leginkább, amelyek kötött devizagazdálkodást folytatnak.
 • Rugalmas, azaz flexibilis: A kereslet és a kínálat miatt szabadon változik az árfolyam.

Az árfolyamok jegyzéséről

Az árfolyamjegyzés alapján lehet értesülni a deviza és a valuta áráról is. Az árfolyam jegyzése közvetett és közvetlen is lehet, a technikai megoldásokat tekintve. A közvetlen jegyzés esetében a hazai pénznemben fejezik ki az egységnyi külföldi pénznem árát, tehát a külföldi pénznem állandó tényezőként van jelen, a nemzeti pénznem pedig változóként. A közvetett jegyzés esetében állandó tényezőként a hazai pénznem van jelen, változó tényezőként pedig a külföldi pénznem. Az árfolyam közvetlen jegyzése mondható gyakoribbnak. Az árfolyamok esetében középről, eladásiról és vételiről is beszélhetünk, a közép esetében az eladási és a vételi átlagáról szoktunk beszélni. Az árfolyam vizsgálatát minden esetben a pénznemet forgalmazó irányából kell megvizsgálni. A vételi árfolyam esetében azt tudhatjuk meg, hogy az adott pénznemet milyen értéken vásárolja meg a bank, az eladási pediglen, hogy a bank mennyiért hajlandó eladni. Természetesen a két típus közül a vételi árfolyam szokott alacsonyabb értéket képviselni a piacon. A kettő közötti különbsége a forgalmazó haszna szokott lenni, ez a valutarés vagy más néven a valutamarzs.

Az euró árfolyam megjelenése

arfolyam-valutavalto-2

Az eurót az, mint az Európai Unió hivatalos pénznemét a 27 tagállam közül 17-ben alkalmazzák. Az euró árfolyam értékeit gyakran az € szimbólum után, vagy az EUR devizakód után találhatjuk meg. A pénznemet 1999. január elsején vezették be a tagállamok. Ezelőtt is volt már egy közös európai valutaegység, de az euró ezt felváltotta, ugyanis a régi fizikai formával soha nem rendelkezett, tehát se bankjegyek, se érmék nem voltak.

Az első bankjegyek és érmék az euró esetében is csak a pénznem bevezetését követő harmadik évben, 2002-ben jelentek meg a forgalomban. A latin betűs euro a hivatalos írásmód, azonban nagyon sok tagállam helyesírási okokra hivatkozva eltér ettől. Elmondható tehát, hogy az euró árfolyam 27 tagállam számára rendkívül fontos tényező, de természetesen a pénznemet alkalmazók számára nem annyira, mint egy saját pénznemmel fizető ország esetében.

Az Európai Unió a pénzpiacot szeretné egységesíteni a közös pénznem segítségével, hogy az európai gazdaságot szilárddá lehessen tenni. Ez azonban nagyon sok szkeptikus szakértő véleménye szerint egyáltalán nem megoldható, hiszen a tagállamok között nagyon sok olyan van, amelyek fejlettségi szintje messze elmarad a jobban működő nagyobb államokétól. Az árfolyam ingadozása miatt nem nagyon lehet fix összeget megállapítani, egy euró nagyjából 290 forint érték körül mozog.

Nyolc fajta euróérme található meg manapság a forgalomban, 1-50 euró centesek, valamint egyeurós és kéteurós érmék. Ezeket nem igazán lehet átváltani, ugyanis nem nagyon szokták elfogadni a valutaváltók, de a bankokban a legtöbb esetben beválthatók. A kisebb értékű érméket több tagállamban nem alkalmazzák. A bankjegyekből már többet is megtalálhatunk, az öteurós a legkisebb, a legnagyobb pedig az ötszáz eurós. Összesen hétfajta bankjegyet találhatunk meg a piacon. Az eurózónába tartozó tagállamok saját maguknak dönthetik el, hogy a bankjegyekre milyen képet nyomtatnak rá.

Jelenleg nagyjából 330 millió ember által használt az euró, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy az euró árfolyam mennyire fontos a gazdaság szempontjából. Nem csak a tizenhét eurót alkalmazó tagállamban található meg a pénznem, hanem négy másik törpeállamban is hivatalos fizetőeszközként található meg, akik maguknak gyárthatnak eurót.

Ezek az országok:

 • Vatikán
 • San Marino
 • Monaco
 • Andorra

Amennyiben bárki is ezekre a helyekre szeretne utazni, akkor számára az euró árfolyam rendkívül fontos tényező lesz a pénznem átváltásakor. Hazánkban az euró bevezetése még nem mutatkozik közelinek, amennyiben a presztízsét meg tudja tartani a nemzetközi pénznem, akkor nagyjából csak 2020-tól várható a bevezetése, amikor már az euró árfolyam teljesen más megvilágításba kerül, hiszen nem kell majd a forintot euróra váltani.

A dollár árfolyam fontossága

arfolyam-valutavalto-3

A világ egyik legjobban ismert fizetőeszközévé lépett elő az amerikai dollár manapság, amely teljesen egyértelmű, így a dollár árfolyam is ugyanolyan fontossá vált a világban. A legutóbbi becslések alapján nagyjából ezermilliárd darab található meg belőle kereskedelmi forgalomban. A dollár az egyik olyan pénznem talán, amelyet elfogadnak még a bolygónk legjobban eldugott helyein is fizetőeszközként. Ennek köszönhetően a dollár árfolyam a világ minden pontján nagy figyelmet igényel, nem beszélve a tőzsdéről, ahol egyértelműen az egyik legfontosabb pont.

Kezdetekben természetesen nem volt ennyire elterjedt a dollár, Amerika északi részén több fizetőeszköz is megtalálható volt a 18. században, akár a spanyol területeken a peso, akár az angol területeken a font, vagy éppen a holland pénznem is a holland területeken. A hollandok pénznemét oroszlános dollárként is emlegették, elég széles körben elfogadott volt akkoriban. A 18. század második felében azonban már nem igazán volt használt a holland változat, a spanyol dollár elnevezést pedig megkapta a peso. Elmondható tehát, hogy a dollár árfolyam már a 18. századba is igencsak fontos része volt a világgazdaságnak.

A dollár helyzetét tovább sikerült bonyolítania az amerikai függetlenségi háborúnak is, amelynél 13 lázadó gyarmat volt, számukra pedig saját pénznem kellett a háború finanszírozásához. Mivel hirtelen nagy szabadságra tettek szert, a dollár árfolyam már nem volt fontos számukra, ugyanis saját bankjegyeket kezdtek el gyártani, mellyel párhuzamosan a Kongresszus a kontinentális pénz nevű fizetőeszközt vezette be. Mivel gazdasági nehézségeket okozott a háború és a káosz, így a fizetőeszköz már csak a névérték felét érte 1778-ra, így a következő években már nem is használták az elértéktelenedés miatt.

Ezután határozták el Amerikában, hogy egy új pénznemet vezetnek be, ekkor került a köztudatba először az amerikai dollár. Pontosan ezért egy régebbi holland kifejezésből vették át a nevet. Valószínűleg a peso PS rövidítésének a jele volt a dollár jele is, tehát az sem saját találmányként volt számon tartva. Az amerikai dollár létrejöttének éve azonban 1792-höz köthető, így tulajdonképpen a dollár árfolyam is azóta az egyik legfontosabb részlet a gazdaságban és a tőzsdén.

A valutaváltó fontossága az árfolyam terén

arfolyam-valutavalto-4

Sok esetben akár egy utazási iroda is lehet valutaváltó, hiszen ahhoz, hogy a szolgáltatásaikat folyamatosan tudják biztosítani, bármilyen fennakadás nélkül, szükségük van erre a tevékenységre is. Az utóbbi idők alatt azonban a valutaváltó tevékenységet az utazási irodák nagy része egyértelműen megszüntette, ugyanis az erre vonatkozó jogszabályok egyre inkább szigorúbbak lettek. Egy valutaváltó átváltásból nyert bevétele az utóbbi időkben már csökkenni látszik, ugyanis mivel rengeteg európai országban vezették már be egységesen az eurót, egyre több külföldi pénznem tűnt el a piacról, így azokat már nem lehet úgy beváltani, mint régen. Ennek köszönhetően az ezekből származó bevételek szinte eltűntek egy valutaváltó hasznából, legjobb esetben lecsökkentek.

Manapság már minden valutaváltó segítségével vásárolhatunk eurót, amely használatával nagyon sok európai országban tudunk már könnyedén fizetni. A valutaváltó szolgáltatás tulajdonképpen a vállalkozások egyik üzletágának számít, természetesen a mellékes ágon. A Magyar Nemzeti Bank minden nap 11 órakor szokta a hivatalos árfolyam értékeit közölni, így a valutaárfolyam minden egyes valutaváltó esetében ennek függvényében változik. A Magyar Nemzeti Bank a nem konvertibilis és a konvertibilis pénznemek árfolyamát is feljegyzi mindig.

Egy valuta minden ember számára nagy jelentőséggel bírhat, hiszen nagyon sokan szoktak külföldi utakra indulni, legyen szó nyaralásról vagy éppen üzleti útról. A külföldön használt pénznem pedig rendkívül fontos a könnyebb boldoguláshoz. Ilyenkor mindenki általában felkeres egy valutaváltó, megnézi a nála megtalálható árfolyam értékeket, majd összehasonlítja egy másik valutaváltó értékeivel is, és az alapján dönt, hogy hol éri meg jobban a valutát megvásárolni. Ehhez azonban már az internet segítségével is hozzá lehet jutni, hiszen több árfolyam értéket is össze lehet hasonlítani a különböző valutaváltó tevékenységgel foglalkozó cégek köréből.